Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Bodzianske Lúky
Bodzianske Lúky č. 1
946 14 Bodzianske Lúky


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 13:30
Utorok 7:30 - 13:30
Streda 7:30 - 13:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 13:30

Obec Bodzianske Lúky
Bodzianske Lúky č. 1
946 14 Bodzianske Lúky

Kontakty

Mobil: +421 903 786 491

Telefón: +421 35 7780490

Web: http://www.bodzianskeluky.sk/

E-mail: bodzianskeluky@gutanet.sk

IČO: 00611298

DIČ: 2021030803

Bankové spojenie

IBAN: SK68 0200 0000 0000 1992 5142